• Vi stödjer diabetesforskningen
  • Fri frakt över 199 kr
  • Vi stödjer diabetesforskningen
  • Fri frakt över 199 kr

Villkor - Diabetic Box Sverige AB

 

1 Om Diabetic Box
Företaget Diabetic Box Sverige AB med organisationsnummer 559265-0914 har sitt säte i Karlskrona. Diabetic Box Sverige AB är registrerat för F-skatt och har följande momsregistreringsnummer: SE559265091401.

Vid genomförande av beställning via företaget Diabetic Boxs hemsida (www.diabeticbox.se) bekräftar köparen enighet med dessa villkor och förbinder sig att följa dem.

Önskar du att komma i kontakt med oss, skicka ett mail till kontakt@diabeticbox.se med ditt ärende och dina kontaktuppgifter så hör vi av oss inom kort.

 

2 Beställning
När du slutfört din beställning av vår prenumerationsbox skickas bekräftelse till angiven e-postadress och leverans sker en gång i månaden. Se specifikation under “Leverans”. Vid köp av andra produkter än prenumerationsbox från vår webbutik skickas en orderbekräftelse till din angivna e-postadress. I bekräftelsen finner du alla uppgifter om beställningen inklusive produkter, pris, fakturerings- och leveransadress. Vid köp av presentkort skickas detta till köparens angivna epostadress senast 24 timmar efter genomfört köp.

Är något fel i orderbekräftelsen ska du omedelbart kontakta oss via e-post till kontakt@diabeticbox.se.

 

3 Leverans
Vid köp av presentkort i webbutik måste detta aktiveras senast 60 dagar efter genomfört köp. Aktiveringskod och presentkortet skickas till köparen via E-post senast 24 timmar efter genomfört köp. 

Vid utebliven leverans behöver Prenumeranten ej betala avgift. Om Prenumeranten har en skuld till Företaget har Företaget rätt att avboka kommande leveranser av prenumerationsbox till dess att Prenumeranten har betalt. Vid utebliven upphämtning hos valt utlämningsställe står kunden för tillkommande avgifter.

Vid köp av annat än prenumerationsbox i vår webbutik är våra normala leveranstider 5 arbetsdagar. OBS! Beställningar lagda på helger skickas tidigast på måndagen efter. Företaget använder sig av Postnord vid mindre försändelser och DHL vid större försändelser. 

Om förseningar i leveransen skulle uppstå (utan att vi har meddelat dig om längre leveranstid) ska du kontakta oss på e-postadress: kontakt@diabeticbox.se.

Om du som kund vill ha med en fysisk följesedel i ditt paket ska detta meddelas i kassaformuläret under "Jag vill ange ett meddelande". Detta för att minska på onödiga utskrifter och värna om vår miljö. 

3.1 Avser prenumerationsbox "Type Onederful" 
Ordinarie leveranstillfälle för befintliga Prenumeranter sker en gång per månad mellan 7-10:e. Leverans sker via vald distributör till närmsta utlämningsställe eller med hemleverans utifrån angiven leveransadress. Kund ansvarar för att aktuell leveransadress anges till Företaget. Leveransfrekvensen kan komma att ändras, detta meddelas då via mejl senast 30 dagar innan ändring av frekvensen. Vid start av prenumeration anges första box i produktbeskrivningen. 

3.2 Avser prenumerationsbox "Blood Sugar Friendly" 
Ordinarie leveranstillfälle för befintliga Prenumeranter sker en gång varannan månad. Leverans sker via vald distributör till närmsta utlämningsställe eller med hemleverans utifrån angiven leveransadress. Kund ansvarar för att aktuell leveransadress anges till Företaget. Leveransfrekvensen kan komma att ändras, detta meddelas då via mejl senast 30 dagar innan ändring av frekvensen. Vid start av prenumeration anges första box i produktbeskrivningen. 

 

4 Priser
Alla priser i webbutiken anges i svenska kronor (SEK) och alla priser är inklusive moms. Momssats varierar beroende på varutyp och förtydligas i produktbeskrivningen. För mer information kontakta oss på e-postadress: kontakt@diabeticbox.se.

Vi reserverar oss för prisändringar orsakat av prisändring från leverantör, feltryck i prislistan samt felaktigheter i priser beroende på felaktig information och förbehåller oss rätten att justera priset.

Priset för prenumerationstjänsten kan komma att ändras. Detta meddelas via e-post senast 30 dagar innan prisändring.

 

5 Betalning
Diabetic Box erbjuder Swedbank Pay, Payson och Swish som betaltjänster. Varav endast Swedbank Pay kan användas vid månadslöpande prenumeration. 

Om giltighetstiden på betalkortet går ut utan att prenumerationen är avslutad är Prenumeranten skyldig att uppdatera sina kortuppgifter tills betalning går igenom eller betala via alternativa betalsätt såsom faktura eller andra lösningar som kan erbjudas kunden. Diabetic Box äger rätten att skicka fakturor eller erbjuda andra betallösningar om kortbetalningar inte gått igenom, dessa skall då skyndsamt betalas så att leverans kan ske.

5.1 Avser prenumerationsbox "Type Onederful" 
Vid köp av prenumerationsbox godkänner Prenumeranten att det registrerade betalsättet löpande belastas med månadsdebiteringar. Betalning sker genom det sätt som Prenumeranten lagt in vid tecknande av prenumerationen. Inga kortuppgifter lagras på Webbplatsen eller inom Företaget. Första boxen betalas direkt i förskott vid tecknande av prenumeration. Därefter sker betalning i förskott genom reservering av beloppet kring den 27:e månaden innan prenumerationsboxen levereras.

5.2 Avser prenumerationsbox "Blood Sugar Friendly" 
Vid köp av prenumerationsbox godkänner Prenumeranten att det registrerade betalsättet löpande belastas med månadsdebiteringar. Betalning sker genom det sätt som Prenumeranten lagt in vid tecknande av prenumerationen. Inga kortuppgifter lagras på Webbplatsen eller inom Företaget. Första boxen betalas direkt i förskott vid tecknande av prenumeration.Därefter sker betalning i förskott genom reservering av beloppet kring den 20:e samma månad som prenumerationsboxen levereras.

 

6 Ångerrätt
Vid köp av andra produkter än prenumerationsbox på webbutiken har du som kund en lagstiftad 14 dagars ångerrätt som gäller från det att du har tagit emot den vara som du har beställt. Ångerrätt gäller även innan ordern har skickats.

6.1.1 Avser prenumerationsbox "Type Onederful" 
Eftersom att prenumerationsboxen är en abonnemangstjänst innehållande livsmedel har Prenumeranten, enligt 2 kap.1 § 7p. Lag (2005:56) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, ingen ångerrätt för ingånget avtal. Prenumeranten kan dock utnyttja sin ångerrätt innan boxen är skickad och detta ska meddelas senast klockan 12:00 den 6:e samma månad som boxen skickas. Efter att boxen skickas kan köp ej ångras. Vid eventuella reklamationer anmäler Prenumeranten snarast möjliga detta till oss på Diabetic Box. Genom att maila bilder och beskrivning av ärendet till: kontakt@diabeticbox.se.

6.1.2 Avser prenumerationsbox "Blood Sugar Friendly" 
Eftersom att prenumerationsboxen är en abonnemangstjänst innehållande livsmedel har Prenumeranten, enligt 2 kap.1 § 7p. Lag (2005:56) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, ingen ångerrätt för ingånget avtal. Prenumeranten kan dock utnyttja sin ångerrätt innan boxen är skickad och detta ska meddelas senast klockan 12:00 den 24:e samma månad som boxen skickas. Efter att boxen skickas kan köp ej ångras. Vid eventuella reklamationer anmäler Prenumeranten snarast möjliga detta till oss på Diabetic Box. Genom att maila bilder och beskrivning av ärendet till: kontakt@diabeticbox.se.

 

6.2 Vid nyttjande av din ångerrätt:
Du måste meddela att du ångrar dig. Meddelandet ska skickas till: kontakt@diabeticbox.se. I ditt meddelande ska ditt namn, din adress, e-postadress, ordernumret samt vilka varor som returneringen gäller framgå klart och tydligt.

Du bör omedelbart och senast inom lagstiftad 14 dagar efter ångermeddelandet returnera produkterna till oss.

Du står för returfrakt, leverans och skick på produkterna vid retur, produkterna ska därför skickas välpaketerade och i ursprunglig förpackning.

På återbetalningsbeloppet förbehåller vi oss rätten att dra av en summa motsvarande värdeminskningen jämfört med varans ursprungliga värde vid använd eller skadad produkt. Återbetalning sker med samma metod som kunden använde vid betalning. För prenumerationsbox kan även återbetalning ske genom prisnedsättning på nästa utskickad box.

 

6.3 Ångerrätten gäller inte vid:
Specefikation för när prenumerationsboxen ej går att ångra finns under "Ångerrätt".

Produkter som på grund av hälso- eller hygienskäl har förseglats (plomberats) och där förseglingen (plomberingen) har brutits av dig.

Tjänster som har fullgjorts och där du uttryckligen har samtyckt till att tjänsten påbörjas utan ångerrätt.

Varor som snabbt kan försämras, exempelvis livsmedel.

För mer om den lagstiftade ångerrätten, se här.

 

6.4 Presentkort
Vid köp av presentkort i webbutiken skickas ett digitalt presentkort med aktiveringskod till kunds angivna epostadress inom 24 timmar från köptillfället. Koden är giltig i 60 dagar från köptillfället och förtydligas på presentkortet. När giltighetsperioden har gått ut kan presentkortet inte aktiveras, återaktiveras och dess värde kan inte återbetalas. Presentkortets värde kan inte heller betalas ut till mottagaren.  

Diabetic Box kan inte hållas ansvarig för borttappade presentkortskoder. Vid köp av presentkort gäller 14 dagars ångerrätt, med undantag om presentkortet aktiveras inom 14 dagarna från köptillfället. Därmed börjar villkoren för prenumerationsboxen gälla. 

 

7 Reklamation och klagomål
Vi besiktigar alla produkter innan dessa skickas till dig. Skulle produkten ändå vara skadad eller felexpedierad när den anländer åtar vi oss i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning att kostnadsfritt åtgärda felet.

Du måste alltid kontakta oss för ett godkännande innan du returnerar en defekt vara genom e-post till: kontakt@diabeticbox.se, bild och beskrivning ska finnas med i e-postmeddelandet.

Klagomålet ska skickas omedelbart efter att defekten har upptäckts. Bilder och beskrivning av defekten ska finnas med i det e-postmeddelande som skickas till: kontakt@diabeticbox.se.

 

7.1 Hur går du tillväga vid reklamation?
Eventuella fel och defekt ska alltid reklameras till kontakt@diabeticbox.se där du anger ditt namn, din adress, e-postadress, ordernummer och en beskrivning av felet.

Om vi inte lyckas åtgärda felet eller leverera en liknande produkt, återbetalar vi dig för den defekta produkten i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vi står för returfrakt vid godkända reklamationer.

Vi förbehåller oss rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer vi riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se.

 

8 Ansvarsbegränsning

8.1 Vi tar inget ansvar för indirekta skador som kan uppstå på grund av produkten. Vi accepterar inget ansvar för förseningar/fel till följd av omständigheter utanför företagets rådande (Force Majeure). Dessa omständigheter kan exempelvis vara arbetskonflikt, eldsvåda, krig, myndighetsbeslut, förminskad eller utebliven leverans från leverantör, se mer information under “Force Majeure”.

Vidare tas inget ansvar för eventuella förändringar på produkter/produktegenskaper som ändrats av respektive leverantör och andra faktorer utanför vår kontroll.

 

8.2 Friskrivning beträffande hälsovård
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763 avses med ”hälso- och sjukvård” åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Begreppet hälso- och sjukvård omfattar sålunda dels de sjukdomsförebyggande åtgärderna, dels den egentliga sjukvården. Den information som återfinns inom ramen för Webbplatsen och Prenumerationstjänsten ska inte uppfattas som hälso- eller sjukvård. Prenumerationsboxens innehåll är utformat och anpassad för att passa personer med diabetes men produkten ska ses som en generalisering eftersom att sjukdomen på olika vis skiljer sig mellan individer.

Företaget är inte en medicinsk organisation och dess personal kan inte lämna medicinska råd eller ställa diagnoser.

 

9 Prenumerationstjänst, uppsägning och automatisk förlängning
Endast Prenumeranter bosatta i Sverige och med svensk postadress äger rätt att använda Prenumerationstjänsten.

Prenumeranter som är under 18 år ska ha tillstånd från målsman att använda tjänsten. Prenumeranter under 18 år erinras om, att Företaget efter begäran från målsman, kan ha skyldighet att tillhandahålla Prenumerantens målsmans inloggningsuppgifter till prenumerationstjänsten.

Prenumeranten är skyldig att löpande uppdatera leveransuppgifter, mejladresser och prenumerantuppgifter om ändringar sker. Om felaktiga uppgifter innebär att leveransen går i retur, är prenumeranten skyldig att ersätta Diabetic Box för de merkostnader detta kan innebära.

9.1 Avser prenumerationsbox "Type Onederful" 
Uppsägning av löpande prenumerationer måste avslutas senast den 26:e i månaden innan ordinarie leveranstillfälle om Prenumeranten ej skall behöva betala för nästkommande box. Detta gäller dock ej nya prenumerationer där första boxen betalas direkt. Eller för de tidsbestämda prenumerations alternativen. Uppsägning av prenumeration sker via kundens konto på denna Webbplatsen (www.diabeticbox.se) alternativt via e-post till: kontakt@diabeticbox.se. Företaget bekräftar uppsägning av prenumerationen genom att skicka en bekräftelse till den e-postadress som angivits. Först vid mottagen bekräftelse är prenumerationen avslutad. Utebliven betalning är inte detsamma som uppsägning av prenumeration.

9.2 Avser prenumerationsbox "Blood Sugar Friendly" 
Uppsägning av löpande prenumerationer måste avslutas senast den 15:e samma månad son ordinarie leveranstillfälle om Prenumeranten ej skall behöva betala för nästkommande box. Detta gäller dock ej nya prenumerationer där första boxen betalas direkt. Eller för de tidsbestämda prenumerations alternativen. Uppsägning av prenumeration sker via kundens konto på denna Webbplatsen (www.diabeticbox.se) alternativt via e-post till: kontakt@diabeticbox.se. Företaget bekräftar uppsägning av prenumerationen genom att skicka en bekräftelse till den e-postadress som angivits. Först vid mottagen bekräftelse är prenumerationen avslutad. Utebliven betalning är inte detsamma som uppsägning av prenumeration.

 

10 Produktinformation
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel på denna webbplats samt slutförsäljning av produkter. Vi garanterar inte att bilderna återger produkternas exakta utseende då en viss färgskillnad kan förekomma beroende på bildskärm, fotokvalitet samt upplösning. Vi försöker alltid på bästa sätt att exponera produkterna så korrekt som möjligt.

 

11 Immateriella rättigheter
Företaget eller Företagets licensgivare äger alla immateriella rättigheter till Webbplatsen och allt material som publiceras på Webbplatsen. Allt material på Webbplatsen är skyddat av immateriella rättigheter såsom upphovsrätt och alla sådana rättigheter kvarstår hos Företaget och Företagets licensgivare.

Genom Prenumerationen ger du Företaget en oåterkallelig rätt att citera från kommentarer angående Företaget, Produkterna eller Prenumerationerna som Prenumeranten lämnar på Webbplats, blogg eller socialt medium och att använda citaten på Företagets sida, på sociala medier och i annan marknadsföring.

 

12 Tredjepartswebbplatser
Webbplatsen och Företagets marknadsföringskanaler kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av våra partners, annonsörer eller av annan tredje part. Observera att Företaget inte ansvarar för innehållet på sådana webbplatser eller för de varor eller tjänster som erbjuds där.

 

13 Tävlingsvillkor för tävlingar hållna i regi av Diabetic Box
För att delta i Diabetic Box´s tävlingar måste du vara bosatt i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen. Då tävling sker på sociala medier måste du ha ett öppet instagram- eller facebookkonto för att ditt tävlingsbidrag ska vara synligt för Diabetic Box om tävlingen kräver att vi kan se det du publiceras. Vinnarna anslås i aktuellt tävlingsinlägg alternativt i ett separat inlägg eller kontaktas via sociala medier alt via mejl enligt beskrivningen av den aktuella tävlingen. Pris förmedlas efter att tävlingen är avslutad. Priset kan ej lösas in mot kontanter. Vinnande bidrag utses av en jury på Diabetic Box och kan ej överklagas. Om vinnaren inte nås inom 48 timmar dras en ny vinnare. Ev vinstskatt betalas av vinnaren. Genom att medverka med ett tävlingsbidrag godkänner du ditt deltagande i tävlingen. Genom detta intygas också att du själv tagit bilden. Diabetic Box förbehåller sig rätten att utesluta eller att ta bort bidrag ur tävlingen utan att meddela den tävlande om Diabetic Box bedömer att den tävlande har fuskat eller om bidraget bedöms vara olagligt, stötande eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande. Diabetic Box och eventuella samarbetspartners äger rätt att publicera vinnarnas bilder i egna kanaler.

Ansvarig för tävlingar: Diabetic Box Sverige AB

 

14 Force Majeure
I händelse av omständigheter som står utanför Företagets skäliga kontroll, exempelvis vid händelse av ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärder, strejk, blockad, sabotage, krig, terrorism, brand, översvämning, naturkatastrof eller liknande händelser har Företaget förpliktelse att fullgöra att köpeavtalet skjuts upp så länge omständigheten råder. Om sådan försening överstiger 2 månader har såväl Prenumeranten som Företaget rätt att häva avtalet med omedelbar verkan utan någon skyldighet att betala skadestånd.

 

15 Tvist
Dessa villkor och prenumerationen ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Tvist i anledning av dessa villkor eller Prenumerationen ska avgöras av allmän domstol. Tvist kan även prövas av Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), i den mån nämnden är behörig och tvisten lämpar sig för nämndens prövning. ARN:s beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas.

 

16 Information om Cookies
Enligt lag om elektronisk information ska besökare på en webbplats i integritetssyfte få information om att cookies används. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator för att ge tillgång till olika funktioner. Det går att ställa in sin webbläsare så att den automatiskt nekar cookies. Mer information kan man hitta på Post och telestyrelsens hemsida.

 

17 Personuppgifter
Genom att handla hos Diabetic Box accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och samlar inte in fler uppgifter än nödvändigt för att behandla din prenumeration eller beställning. Vi säljer eller vidareger aldrig dina uppgifter till tredjepart utan rättslig grund.

Diabetic Box är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som du lämnat till oss som kund. Dina personuppgifter behandlas av oss för att kunna hantera din beställning samt i de tillfällen då du har önskat nyhetsbrev eller kampanjerbjudanden - för att kunna anpassa marknadsföringen åt dina individuella behov.

Nedan information är en summering av hur vi i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) lagrar och behandlar dina uppgifter.

 

17.1 Vad är en personuppgift?
En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person.

 

17.2 Vilka uppgifter lagrar vi?
För att kunna hantera din beställning samt svara på frågor relaterat till din order (kundtjänst) lagrar vi ditt förnamn- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, ip-adress och köphistorik.

Dina uppgifter lagras så länge vi har en rättslig grund att behandla dina uppgifter, exempelvis för att fullfölja avtalet mellan oss eller för att efterleva en rättslig förpliktelse enligt exempelvis bokföringslagen.

 

17.3 Rättslig grund
I samband med ett köp behandlas dina personuppgifter för att fullfölja avtalet med dig. Marknadsföring, kampanjer och liknande utskick sker efter samtycke från dig.

 

17.4 Vilka uppgifter delas och med vilket syfte?

 

17.4.1 Betalleverantör
Vid genomförande av köp, delas information med vår betalleverantör. Det som lagras är förnamn, efternamn, adress, e-postadress och telefonnummer. Väljer du att betala med faktura sparas även personnummer hos betalleverantören. Informationen sparas för att kunna genomföra köpet och för att skydda parterna mot bedrägeri. De betalleverantörer (betaltjänst) som vi använder oss av är: Klarna Checkout, Payson och Swish.

 

17.4.2 Fraktbolag
För att kunna leverera din prenumerationsbox eller dina beställningar och slutföra vårt avtal måste vi dela med specifik information med fraktbolaget. Det som delas med fraktbolaget är förnamn, efternamn samt adressuppgifter för leverans. E-postadress och/eller mobilnummer kan även komma att delas med fraktbolaget för avisering. De fraktbolag vi samarbetar med är: DHL.

 

17.5 Rätten till tillgång
Du har rätt att få utdrag av all information som finns om dig hos oss. Utdrag levereras elektroniskt i ett läsbart format.

 

17.6 Rätt till rättelse
Du har rätt att be oss uppdatera felaktig information eller komplettera information som är bristfällig.

 

17.7 Rätten att bli glömd
Du kan när som helst be att uppgifterna som avser dig raderas. Det finns få undantag till rätten till radering, som till exempel om det ska behållas för att vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse (exempelvis enligt bokföringslagen).

 

17.8 Ansvarig för dataskydd
Diabetic Box är ansvarig för lagring och behandling av personuppgifter i webbutiken och ser till att reglerna efterföljs.

 

17.9 Så skyddar vi dina personuppgifter
Vi använder oss av industristandarder som SSL/TLS och envägs hash-algoritmer för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som exempelvis personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt. Vi använder en svensk plattform, Quickbutik, som drivs av Quickbutik AB med säte i Helsingborg.

 

18 Ändringar till de Allmänna Villkoren
Vi förbehåller oss rätten att när som helst företa ändringar i villkoren. Ändringar av villkoren kommer att publiceras online på webbplatsen. De ändrade villkoren anses för accepterade i samband med order eller besök på webbplatsen.

 

19 Tvist och lagval
I tillfälle av att tvist inte kan lösas i samförstånd med företagets kundtjänst och kunden, kan du som kund vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se. För boende i ett annat EU-land än Sverige kan man lämna klagomål online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, se här

Vid eventuell tvist följer vi beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor ska tolkas i enlighet med svensk rätt och lag.

 

Produkten har blivit tillagd i varukorgen